• منطقه آزاد انزلی جبل علی ایران می شود

    منطقه آزاد انزلی

    منطقه آزاد انزلی جبل علی ایران می شود

    توسعه کریدور چین-قزاقستان و ایران از طریق کمربندی ریلی بندر نیمبو چین به بندر اکتائو قزاقستان و بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی یکی از برنامه هایی است که می تواند انزلی را به هاب لجستیکی بدل کند و به نوعی شرق آسیا را به اروپا متصل کند.

اخبار پربازدید

سایر اخبار