• حركت قطار بازار سرمایه روی ریل توسعه

    حركت قطار بازار سرمایه روی ریل توسعه

    روش ما در سازمان بورس مبتنی بر تعامل، همکاری و انتقادپذیری است. تلاش بر این است که مجموعه بازار سرمایه به عنوان یک خانواده در کنار هم باشند. زیان برخی سهامداران در سال گذشته، مسولیت سازمان بورس را سنگین تر می کند و تلاش زیادتری را می طلبد تا آینده روشن تری را شاهد باشیم

اخبار پربازدید

سایر اخبار