• فعالیت ماینرهای چینی در ایران متوقف شد

    فعالیت ماینرهای چینی در ایران متوقف شد

    ۳.۸ درصد استخراج رمزارزها در جهان برای ایران است که اگر این آمار را تبدیل به برق کنیم براساس مدل موجود ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات میزان مصرف برق آن ها می شود که نیمی از آن ها براساس قراردادهایی که داریم مجاز هستند.

اخبار پربازدید

سایر اخبار